מוֹרג MORAG, Isaiah 41:15

The main place for discussion the Hebrew Bible, its language and message.
Forum rules
Members will observe the rules for respectful discourse at all times!
Please sign all posts with your first and last (family) name.
Isaac Fried
Posts: 1098
Joined: Sat Sep 28, 2013 8:32 pm

מוֹרג MORAG, Isaiah 41:15

Postby Isaac Fried » Fri Oct 27, 2017 12:06 pm

We read there
הִנֵּה שַׂמְתִּיךְ לְמוֹרַג חָרוּץ חָדָשׁ בַּעַל פִּיפִיּוֹת תָּדוּשׁ הָרִים וְתָדֹק וּגְבָעוֹת כַּמֹּץ תָּשִׂים
KJV: "Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument having teeth: thou shalt thresh the mountains, and beat them small, and shalt make the hills as chaff."
If the letter מ M of מוֹרַג MORAG is radical, then the word is of the root מרג, a member of the close root family
מרג, מרח, מרך, מרק
The act מרח, 'spread, smear, daub', appears in Isaiah 38:21. The act מרק, 'burnish, rub, scrape, polish', appears in Jer. 46:4. There is also מָרָק in the sense of 'a dish of squashed or chopped vegetables and meat'.
This family is further related to the Hebrew root string
מרד, מרט, מרס, מרץ, מרש

Otherwise, מוֹרַג is of the root RG or RGG, related to
רכך, רקק
further related to
רדד, רטט, רסס, רצץ, רשש, רתת

Isaac Fried, Boston University

Return to “General Discussion”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest